Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Działalność Działalność w Naczelnej Organizacji Technicznej

Działalność w Naczelnej Organizacji Technicznej- FSNT

 

SITLiD współpracuje z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi zgrupowanymi w Naczelnej Organizacji Technicznej - Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych na zasadach pełnej dobrowolności i wspólnoty interesów.sit-not-1 Nasze Stowarzyszenie bierze również aktywny udział w Kongresach Techników Polskich. Obrady Kongresów wykorzystywane były do przedstawiania całemu środowisku technicznemu i decydentom problematyki leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska przyrodniczego.
Szczegółowe omówienie udziału SITLiD w Kongresach zawarte jest w publikacji "50 lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa 1951-2000" (2001 Warszawa) - patrz WYDAWNICTWA.

Zarząd Główny SITLiD desygnuje do pracy społecznej w rożnych Komisjach i Komitetach FSNT-NOT swoich przedstawicieli. Wnoszą oni znaczny wkład w działalność Federacji na rzecz całego środowiska technicznego.
Przedstawiciele SITLiD w Komisjach i Komitetach FSNT-NOT w kadencji 2012-2016

Komitet Naukowo-techniczny FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji dr inż. Jarosław Oktaba
Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej               mgr inż. Zofia Chrempińska, inż. Zbigniew Hałaczkiewicz
Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej mgr inż. Jan Wiśniewski
Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr mgr Ireneusz Gudowicz
Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie     dr hab. Wiesława Nowacka
Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT dr hab. Stanisław Głowacki
Komisja Odznaczeń i Konkursów FSNT-NOT mgr inż. Barbara Sikora
Komisja Młodzieży FSNT-NOT mgr inż. Jacek Sagan
Komisja Karty Zawodowej i Specjalizacji Inżynierów FSNT-NOT mgr inż. Tomasz Markiewicz
Komisja Sieciowej Struktury FSNT-NOT mgr inż. Stanisław Zalejski
Komisja Ochrony Środowiska dr inż. Piotr Lutyk
Przedstawiciel SITLiD w Radzie Programowej "Przeglądu Technicznego" dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadz. SGGW