Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Wydawnictwa Przemysł Drzewny 2010 5/2010

5/2010

Spis treści

Z życia SITLiD

  • XXI Krajowy Zjazd Delegatów w łagowie
  • Konferencja naukowo-techniczna pt.:"Leśnictwo i drzewnictwo polskie na tle lesnictwa krajów Unii Europejskiej"
  • Porozumienie pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego i Stowarzyszeniem Inzynierów i Techników Lęsnictwa i Drzewnictwa

Drewno ważniejszych gatunków drzew

  • Żywotnik olbrzymi (Thuja plicata Donn. ex.D.Don) - drewno z Ameryki Północnej - Paweł Kozakiewicz

Artykuły

  • Wady z zabarwieniu drzwi wewnątrzlokalowych, płycinowych - Zbigniew Gęsicki
  • Wprowadzenie - Piotr Grygier, Stanisław Dzięgielewski 
  • Wpływ zmian klimatyczno-środowiskowych na warunki prowadzenia gospodarki leśnej, na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu - Waldemar Szychowiak

Ponadto

Informacje prasowe

Ogłoszenia drobne