Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Młodzi w SITLiD


Komisja ta zajmuje się aktywizacją oraz angażowaniem młodego pokolenia leśników i drzewiarzy w działania naszego Stowarzyszenia.
Cel ten jest realizowany poprzez nawiązywanie stałej współpracy z młodzieżą uczącą się na wydziałach leśnych i drzewnych, a także w technikach leśnych.
Podstawą takiej współpracy, jest organizacja szkoleń a także wymiany międzynarodowej dla młodych aktywistów.
Komisja ta tworzy w ośrodkach nauki leśników i drzewiarzy koła lub też grupy łącznikowe zaangażowane w działania na rzecz SITLiD.
Nawiązuje ona także kontakty z absolwentami szkół leśnych i drzewnych, którzy znaleźli pracę poza strukturami Lasów Państwowych i dużych zakładów drzewnych. Chodzi tu w szczególności o młodych ludzi, którzy pracują w przedsiębiorstwach i urzędach tylko w małym stopniu związanych z naszą dziedziną gospodarki, lecz nie zatracili “korzeni” leśnych. Ludzie ci, tworzą nową jakość naszego Stowarzyszenia, które z założenia jest pro społeczne.
Komisja ds. Młodych Kadr zajmuje się “lobbingiem” na rzecz zdolnych młodych ludzi, członków SITLiD.

Grupa inicjatywna

Zarząd Główny

Imię i nazwisko Stanowisko Adres email
Przewodniczący mgr inż. Jacek Sagan jsagan@op.pl
Za-ca przewodniczącego mgr inż. Marcin Gołębiowski mgolebiowski@wp.pl
Sekretarz mgr inż. Michał Potocki potockimichal@gmail.com
Członek zarządu mgr inż. Anna Dębowska debowskaanna@interia.pl
Członek zarządu mgr inż. Krzysztof Flis krzflis@gmail.com

Członkowie

Stanowisko Adres email
mgr inż. Tomasz Zubowicz tomek.zubowicz@gmail.com
mgr inż. Piotr Musiał
mgr inż. Izabela Puczyłowska izabela.puczylowska@wp.pl
Gwidon Tyczyński gwidon205@wp.pl
mgr inż. Katarzyna Przydacz
mgr inż. Joanna Urban joanna.stanislawa.urban@gmail.com
mgr inż. Piotr Król piotr.krol@jabster.pl
mgr inż. Mariusz Rydzik rydzikm@gmail.com

Powiązane wydarzenia: