Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

InterFOB 2022


W dniach 16-21.10 2022 w miejscowości Hinter-See Berchtesgaden, w Niemczech zorganizowana zostanie coroczna konferencja studentów leśnictwa i drzewnictwa InterFOB 2022. Po raz kolejny, wraz z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, SITLiD będzie współorganizatorem wyjazdu studentów wydziałów leśnych i technologii drewna z Krakowa, Poznania i Warszawy.

https://www.lasy.gov.pl/pl