Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Projekt Sunrise


Od grudnia 2019 roku Oddział SITLiD w Warszawie uczestniczy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ENCOURAGING SUNRISE ERASMUS+.
Ze strony naszego Stowarzyszenia prace zespołu projektowego koordynuje kol. Paweł Kozakiewicz.