Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Szkolenia SITLiD


Działalność statutowa SITLiD w zakresie organizacji szkoleń została wsparta przez Nadleśnictwo Świeradów.

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Nadleśnictwa Świeradów zakupiony został laptop wykorzystywany do prowadzenia szkoleń organizowanych przez ZG SITLiD.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w szkoleniach.