Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Zaproszenie na konferencję Fundacji TYGIEL


Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Przyrodniczej Konferencji Naukowej „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych,
która odbędzie się 9 grudnia 2022 r. stacjonarnie w Lublinie i online.
Konferencja Naukowa „Mater naturae” to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a także szansa do nawiązania nowych kontaktów w branży, czego efektem może być owocna współpraca. Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym.
Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz dostępny na stronie : https://konferencja-przyrodnicza.pl/

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa objęło konferencję

Patronatem Honorowym