Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Działalność Dzialalność gospodarcza-rzeczoznawstwo

Działalność gospodarcza - rzeczoznawstwo

 

Przy Zarządzie Głównym SITLiD działa Rada d/s Rzeczoznawstwa. Przewodniczącym Rady jest mgr inż. Jan Szramka.
    Rada d/s Rzeczoznawstwa jest organem opiniodawczym i doradczym Zarządu Głównego SITLiD we wszystkich sprawach związanych z rzeczoznawstwem.sit-dgr-1
    Zajmuje się inicjowaniem kierunków rozwoju rzeczoznawstwa, opiniowaniem projektów rozwojowych zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i organy SITLiD, oceną kwalifikacji kandydatów ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy.

   Oferowany zakres usług:

 • plany urządzania lasu oraz uproszczone plany urządzania lasu;
 • inwentaryzacja i plany zagospodarowania parków;
 • projektowanie zieleni i zadrzewień;
 • projekty prac "zielonych" przy drogach, autostradach i gazociągach;
 • plany ochrony parków i rezerwatów;
 • opinie dotyczące wpływu różnego rodzaju inwestycji na środowisko przyrodnicze (zbiorników wodnych, stacji benzynowych, żwirowni itp.);
 • oceny i wyceny szkód przemysłowych, pożarowych;
 • oceny i wyceny lasów i innych terenów leśnych dla celów kupna i sprzedaży;
 • wszelkie prace związane z prywatyzacją niektórych działów gospodarki leśnej;
 • oceny i dokumentacje prewencji pożarowej i bezpieczeństwa pracy;
 • oceny i przygotowanie do certyfikacji;
 • różnego rodzaju szkolenia.

Rzeczoznawcy SITLiD świadczą usługi w zakresie następujących specjalności:

Branża - Leśnictwo - specjalności:

 1. hodowla lasu;
 2. genetyka, nasiennictwo i szkółkarstwo;
 3. użytkowanie zasobów leśnych;
 4. urządzanie lasu, ocena zasobów leśnych i geoinformatyka;
 5. ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu;
 6. ochrona lasu;
 7. turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie lasu;
 8. inżynieria leśna;
 9. wikliniarstwo;
 10. organizacja, zarządzanie, informatyka i ekonomika;
 11. bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia;
 12. ochrona przeciwpożarowa;
 13. edukacja przyrodniczo-leśna;
 14. gospodarka łowiecka.

Branża - Drzewnictwo - specjalności:

 1. tartacznictwo i produkcja półfabrykatów;
 2. przemysł sklejkowy, okleinowy i zapałczany;
 3. przemysł płyt drewnopochodnych;
 4. galanteria drzewna i opakowania z drewna;
 5. przerób chemiczny drewna;
 6. meblarstwo;
 7. drewniane konstrukcje i elementy domów;
 8. materiały podłogowe;
 9. stolarka budowlana;
 10. ochrona i konserwacja drewna;
 11. przemysłowe wykorzystanie odpadów drzewnych;
 12. projektowanie technologii zakładów drzewnych, rekonstrukcja i modernizacja;
 13. maszyny, urządzenia, automatyka;
 14. hydrotermiczna obróbka drewna;
 15. organizacja i zarządzanie, informatyka, ekonomika;
 16. ochrona przeciwpożarowa;
 17. bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia.

 

W 2004 roku, zgodnie z decyzją Prezydium ZG SITLiD, Rada d/s Rzeczoznawstwa przystąpiła do aktualizacji rejestru rzeczoznawców SITLiD oraz do wymiany legitymacji.

WNIOSEK RZECZOZNAWCY O WYMIANĘ LEGITYMACJI - WZÓR

 

    Od 1 sierpnia 2003 roku przy Oddziale SITLiD w Warszawie działa ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW.

    Przewodniczącym Zespołu jest mgr inż. Jan Seremet.
    Rzeczoznawcy Zespołu wykonują ekspertyzy oraz sporządzają opinie zarówno w branży leśnej jak i drzewnej.

    Kontakt tel. 22 827 02 87