Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Władze stowarzyszenia


Najwyższą władzą SITLiD jest Krajowy Zjazd Delegatów. Władzą wykonawczą jest Zarząd Główny, który ze swego składu wyłania Prezydium ZG SITLiD. Do władz naczelnych należą również: Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sad Koleżeński i Główny Rzecznik Dyscyplinarny.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
Zarząd Główny powołuje sekcje branżowe, komisje problemowe, komitety, rady programowe i inne zespoły zgodnie z potrzebą i unormowaniem statutowym.
W dniu 18 maja 2018r. XXIII Krajowy Zjazd Delegatów SITLiD wybrał władze Stowarzyszenia na nową kadencję na lata 2018-2022 oraz wytyczył kierunki działania Stowarzyszenia, ujęte we wnioskach XXIII KZD SITLiD.

Pełny skład Zarządu

Zarząd Główny

Stanowisko Imię i nazwisko
Przewodniczący prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz
Wiceprzewodniczący mgr inż. Tomasz Markiewicz
Wiceprzewodniczący dr inż. Andrzej Kundzewicz
Wiceprzewodniczący mgr inż. Cezary Świstak
Sekretarz Generalny mgr inż. Anna Staniszewska
Członkowie Prezydium mgr inż. Artur Dawidziuk
mgr inż. Waleria Kosman
dr hab. Paweł Kozakiewicz
mgr inż. Marcin Naderza
mgr inż. Krzysztof Rostek
dr inż. Benedykt Roźmiarek
dr hab. Paweł Staniszewski
Członkowie Zarządu Głównego mgr inż. Paweł Cieśłak
dr inż. Jerzy Data
mgr inż. Władysław Domaradzki
mgr inż. Jacek Gid
dr hab. inż. Waldemar Gil
dr inż. Marcin Gołębiowski
mgr inż. Bożena Kawecka
mgr inż. Mariusz Kiczyński
mgr inż. Tadeusz Konieczny
mgr inż. Adam Krakiewicz
mgr inż. Sławomir Lipski
mgr inż. Katarzyna Marcinkowska
mgr inż. Wojciech Mazur
dr inż. Janusz Mikoś
mgr inż. Paweł Nowakowski
dr inż. Bartłomiej Peret
mgr inż. Krzysztof Poczekaj
mgr inż. Marek Roman
mgr inż. Jacek Sagan
mgr inż. Włodzimierz Serwiński
mgr inż. Sebastian Smoluk
dr inż. Kazimierz Szabla
mgr inż. Janusz Szerszeń
mgr inż. Zenon Szkamruk
mgr inż. Grzegorz Ślązak
mgr inż. Jacek Śliwiński
mgr inż. Waldemar Wencel
mgr inż. Jerzy Zawadzki
Zastępcy członków mgr inż. Szczepan Rusiński
mgr inż. Joanna Niczyporuk-Zalejska
mgr inż. Bożena Bednarek

Główna Komisja Rewizyjna

Stanowisko Imię i nazwisko
Przewodniczący mgr inż. Sławomir Kuliński
Zastępca przewodniczącego dr inż. Marcin Łuczak
Członkowie Wiesław Lewandowski
mgr inż. Michał Szczerbicki
mgr inż. Adam Światłoń
Zastępca członka mgr inż. Ryszard Bijak
mgr inż. Michał Jarosz
mgr inż. Grzegorz Nowicki

Główny Sąd Koleżeński

Stanowisko Imię i nazwisko
Przewodniczący mgr inż. Wiesław Lipiński
Zastępca przewodniczącego mgr inż. Sławomir Kuśnierz
Sekretarz mgr inż. Stanisława Kondracka
Członek mgr inż. Danuta Mikielska
Zastępcy członków mgr inż. Beata Okoczuk
mgr inż. Grzegorz Tarkowski

Główny Rzecznik Dyscyplinarny

Stanowisko Imię i nazwisko
mgr inż. Wacława Załóg
Zastępcy mgr inż. Zygmunt Pampuch
mgr inż. Jan Suder

Delegaci do Rady Krajowej FSNT NOT

Stanowisko Imię i nazwisko
mgr inż. Piotr Grygier
mgr inż. Stanisław Zalejski