Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Władze stowarzyszenia


Najwyższą władzą SITLiD jest Krajowy Zjazd Delegatów. Władzą wykonawczą jest Zarząd Główny, który ze swego składu wyłania Prezydium ZG SITLiD. Do władz naczelnych należą również: Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sad Koleżeński i Główny Rzecznik Dyscyplinarny.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
Zarząd Główny powołuje sekcje branżowe, komisje problemowe, komitety, rady programowe i inne zespoły zgodnie z potrzebą i unormowaniem statutowym.
W dniu 12 maja 2022r. XXIV Krajowy Zjazd Delegatów SITLiD wybrał władze Stowarzyszenia na nową kadencję na lata 2022-2026 oraz wytyczył kierunki działania Stowarzyszenia, ujęte we wnioskach XXIV KZD SITLiD.

Pełny skład Zarządu

Zarząd Główny

Stanowisko Imię i nazwisko
Przewodniczący dr inż. Andrzej Kundzewicz
Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz
Wiceprzewodniczący mgr inż. Jerzy Baluta
Wiceprzewodniczący mgr inż. Tomasz Markiewicz
Wiceprzewodniczący mgr inż. Cezary Świstak
Sekretarz Generalny mgr inż. Anna Staniszewska
Członkowie Prezydium dr inż. Artur Dawidziuk
mgr inż. Waleria Kosman
mgr inż. Marcin Naderza
mgr inż. Krzysztof Rostek
dr hab. Paweł Staniszewski
mgr inż. Jacek Śliwiński
mgr inż. Joanna Zalejska-Niczyporuk
Członkowie Zarządu Głównego mgr inż. Bożena Bednarek
mgr inż. Paweł Cieśłak
mgr inż. Jacek Gid
mgr inż. Joanna Hoppe-Kowalska
mgr inż. Dawid Iwaniuk
mgr inż. Bożena Kawecka
mgr inż. Szymon Kępczyński
mgr inż. Grzegorz Kołodziej
mgr inż. Tadeusz Konieczny
dr hab. Paweł Kozakiewicz
mgr inż. Piotr Król
mgr inż. Sławomir Kuśmierz
mgr inż. Sławomir Lipski
mgr inż. Michał Matłoka
mgr inż. Wojciech Mazur
mgr inż. Paweł Nowakowski
dr inż. Bartłomiej Peret
mgr inż. Szczepan Rusiński
dr inż. Jacek Sagan
mgr inż. Włodzimierz Serwiński
mgr inż. Sebastian Smoluk
mgr inż. Marek Szczerba
mgr inż. Janusz Szerszeń
mgr inż. Zenon Szkamruk
mgr inż. Bartłomiej Troczyński
mgr inż. Waldemar Wencel
mgr inż. Jerzy Zawadzki
Zastępcy członków mgr inż. Mariusz Bartosiewicz
mgr inż. Tomasz Kaliszewski
mgr inż. Tomasz Śmietana

Główna Komisja Rewizyjna

Stanowisko Imię i nazwisko
Przewodniczący mgr inż. Sławomir Kuliński
Zastępca przewodniczącego mgr inż. Grzegorz Ostrycharz
Członkowie mgr inż. Wiesław Lewandowski
mgr inż. Grzegorz Skrobek
mgr inż. Michał Szczerbicki
Zastępca członka mgr inż. Ryszard Bijak
mgr inż. Michał Jarosz
mgr inż. Karol Łabęda

Główny Sąd Koleżeński

Stanowisko Imię i nazwisko
Przewodniczący mgr inż. Beata Wielgórka
Zastępca przewodniczącego mgr inż. Sławomir Raczyng
Sekretarz mgr inż. Wojciech Jaroń
Członek mgr inż. Marek Aftyka
Zastępcy członków mgr inż. Jacek Szymków
mgr inż. Adam Pewniak

Główny Rzecznik Dyscyplinarny

Stanowisko Imię i nazwisko
mgr inż. Jan Suder
Zastępcy mgr inż. Beata Okoczuk
mgr inż. Stanisław Zalejski

Delegaci do Rady Krajowej FSNT NOT

Stanowisko Imię i nazwisko
mgr inż. Sławomir Kuliński
mgr inż. Stanisław Zalejski