Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Przemysł Drzewny


Czasopismo „Przemysł Drzewny” wydawany jest od 1949 roku.
Od 1952 roku jest organem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Pierwszym wydawcą „Przemysłu Drzewnego” było wydawnictwo SIGMA-NOT, od 2003 roku do końca 2012 r. wydawcą było Wydawnictwo Świat.

Od stycznia 2013 r. “Przemysł Drzewny” ukazuje się jako kwartalnik w zmienionej szacie graficznej.
Redaktorem Naczelnym jest Pani dr Małgorzata Wnorowska – Firma FORESTOR Communication.
Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej kwartalnika Przemysł Drzewny