Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Biblioteczka Leśniczego


 2017

nr 382 – Kornik ostro zębny – Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera, Curculionidae, Scotytinae) – występowanie, biologia i znaczenie gospodarcze w lasach Polski –Tomasz Mokrzycki, Radosław Plewa

nr 383 – Zagrożenia szkółek leśnych i drzewostanów przez gatunki z rodzaju Phytoftora – Tomasz Oszako

nr 384 –Przystosowanie leśnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościąMałgorzata Woźnicka

nr 385 – Zabiegi pielęgnacyjne w uprawach leśnychTadeusz Puchniarski

nr 386 – Bartnictwo leśneAdam Sieńko

nr 387 – Metody szacowania liczebności zwierzyny płowejKajetan Perzanowski

2018

nr 388 – Zagrożenia drzewostanów dębowych przez owady liściożerne – Tomasz Oszako

nr 389 – Drewno cenne w lasach – Paweł Zeleny

nr 390 – Składnice drewna – Marcin Łuczak

nr 391 – Rębnia stopniowa – Stanisław Drozdowski

nr 392 – Nowoczesne metody pomiaru surowca drzewnego – Krzysztof Jodłowski, Tadeusz Moskalik

2019

nr 393 – Leśne kurhany – Tadeusz Lewandowski

nr 394 – Rekultywacja trenów popoligonowych – Elżbieta Murat

nr 395 – Restytucja jodły w Sudetach – Władysław Barzdajn 

nr 396 – Działania PROW 2014-2020 dla prywatnych właścicieli lasów – Agata Kołodziejska, Elżbieta Murat, Piotr Skolud

nr 397 – Nowe prawo wodne – Marcin Deres

nr 398 – Klasyfikacja gleb leśnych Polski – Stanisław Brożek

2020

nr 399 – Klasyfikacja siedlisk w lasach PolskiStanisław Brożek

nr 400 – Wyrywnik dębowiec – Platypus cylindruj (Fabr.) i rozwiertek większy – Xyleborus monographus (Fabr.) szkodniki techniczne dębów w Polsce – Hubert Jakoniuk, Tomasz Mokrzycki

nr 401 – Turystyka i rekreacja w lasach – wyzwanie dla leśniczego – Grzegorz Schubert

nr 402 – Gatunki obcych zwierząt w lasach PolskiKarolina Jasińska

nr 403 – Borelioza i co dalej?Wiesława Ł. Nowacka

nr 404 Mała retencja wodna na terenach leśnychKrzysztof Frydel

2021

nr 405 – Daglezja zielona [Pseudotsuga menziesii (Mirb. Franco)]Elżbieta Murat

nr 406 – Niszowe zasoby – potencjał niedrzewnego użytkowania lasu  – Paweł Staniszewski

nr 407 – Problemy zagospodarowania powierzchni leśnych na terenach poklęskowychIreneusz Bojanowski, Kamil Zmuda Trzebiatowski

nr 408 – Różnorodność biologiczna na terenach leśnych i jej ochronaAdam Kwiatkowski

nr 409 – Ochrona leśnych zasobów genowychJan Kowalczyk

nr 410 – Drewno w budownictwie – wymagania i możliwościPaweł Kozakiewicz