Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Działalność w Naczelnej Organizacji Technicznej- FSNT


[:pl]SITLiD współpracuje z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi zgrupowanymi w Naczelnej Organizacji Technicznej – Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych na zasadach pełnej dobrowolności i wspólnoty interesów.sit-not-1 Nasze Stowarzyszenie bierze również aktywny udział w Kongresach Techników Polskich. Obrady Kongresów wykorzystywane były do przedstawiania całemu środowisku technicznemu i decydentom problematyki leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska przyrodniczego. Szczegółowe omówienie udziału SITLiD w Kongresach zawarte jest w publikacji “50 lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa 1951-2000” (2001 Warszawa) – patrz WYDAWNICTWA.

Zarząd Główny SITLiD desygnuje do pracy społecznej w rożnych Komisjach i Komitetach FSNT-NOT swoich przedstawicieli. Wnoszą oni znaczny wkład w działalność Federacji na rzecz całego środowiska technicznego.

Przedstawiciele SITLiD w Komisjach i Komitetach FSNT-NOT w kadencji 2012-2016

 • Komitet Naukowo-techniczny FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji dr inż. Jarosław Oktaba
 • Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej mgr inż. Zofia Chrempińska, inż. Zbigniew Hałaczkiewicz
 • Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej mgr inż. Jan Wiśniewski
 • Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr mgr Ireneusz Gudowicz
 • Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie dr hab. Wiesława Nowacka
 • Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT dr hab. Stanisław Głowacki
 • Komisja Odznaczeń i Konkursów FSNT-NOT mgr inż. Barbara Sikora
 • Komisja Młodzieży FSNT-NOT mgr inż. Jacek Sagan
 • Komisja Karty Zawodowej i Specjalizacji Inżynierów FSNT-NOT mgr inż. Tomasz Markiewicz
 • Komisja Sieciowej Struktury FSNT-NOT mgr inż. Stanisław Zalejski
 • Komisja Ochrony Środowiska dr inż. Piotr Lutyk
 • Przedstawiciel SITLiD w Radzie Programowej “Przeglądu Technicznego” dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadz. SGGW

[:]