Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Działalność w Naczelnej Organizacji Technicznej- FSNT


SITLiD współpracuje z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi zgrupowanymi w FSNT-NOT na zasadach pełnej dobrowolności i wspólnoty interesów. Nasze Stowarzyszenie bierze również aktywny udział w Kongresach Techników Polskich. Obrady Kongresów wykorzystywane były i są do przedstawiania całemu środowisku technicznemu i decydentom problematyki leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska przyrodniczego. Szczegółowe omówienie udziału SITLiD w Kongresach zawarte jest w publikacji “50 lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa 1951-2000” (2001 Warszawa) – patrz WYDAWNICTWA.

Zarząd Główny SITLiD desygnuje do pracy społecznej w rożnych Komisjach i Komitetach FSNT-NOT swoich przedstawicieli. Wnoszą oni znaczny wkład w działalność Federacji na rzecz całego środowiska technicznego.

Przedstawiciele SITLiD w Komisjach i Komitetach FSNT-NOT w kadencji 2022-2026

 • Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji – dr inż. Jarosław Oktaba
 • Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej –
  mgr inż. Zofia Chrempińska, inż. Zbigniew Hałaczkiewicz
 • Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej – mgr inż. Jan Wiśniewski
 • Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr – dr hab. inż. Waldemar Gil
 • Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie –
  dr hab. Wiesława Nowacka, dr inż. Małgorzata Woźnicka
 • Komitet Narodowy FSNT-NOT ds. FEANI  – prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz
 • Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT  – mgr inż. Jan Seremat
 • Komisja Wyróżnień FSNT-NOT – mgr inż. Barbara Sikora
 • Komisja Młodzieży FSNT-NOT – dr inż. Jacek Sagan
 • Komisja FSNT_NOT ds. Innowacji i Technologii – dr inż. Andrzej Kundzewicz
 • Komisja Ochrony Środowiska FSNT-NOT – dr inż. Piotr Lutyk. mgr inż. Marek Taradejna
 • Przedstawiciel SITLiD w Radzie Programowej “Przeglądu Technicznego” –
  prof. dr hab. Tadeusz Moskalik