Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Szkolenia


SZKOLENIA PRZEPROWADZONE PRZEZ ZG SITLiD W LATACH 2012 - 2019 r.

 • PIELĘGNOWANIE DRZEWOSTANU - TRZEBIEŻE
 • NATURA 2000 W LASACH PAŃSTWOWYCH - PODSTAWY DIALOGU
 • MASZYNOWE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA DREWNA
 • INWESTYCJE W JEDNOSTKACH LASÓW PAŃSTWOWYCH - OD POMYSŁU DO REALIZACJI
 • WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWAIDCZEŃORAZ SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH
 • WYKORZYSTANIE MAP NUMERYCZNYCH ORAZ TECHNOLOGII GPS W ZAGOSPODAROWANIU DRZEWOSTANÓW RĘBNIAMI ZŁOŻONYMI NA TERENIE RDLP
 • ANALIZA DNA W WALCE Z NIELEGALNYM OBROTEM DREWNA
 • ODNOWIENIA NATURALNE W LESIE WIELOFUNKCYJNYM
 • SPORZĄDZANIE PLANU URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA ZGODNIE Z NOWĄ INSTRUKCJĄ URZĄDZANIA LASU - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ISTOTNE DLA RACJONALNEGO PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM WYMOGÓW OCHRONY PRZYRODY
 • AUDYTOR ŁAŃCUCHA DOSTAW W SYSTEMIE PEFC (PEFC CoC)

SZKOLENIE PRZEPROWADZONE PRZEZ ZG SITLiD W ROKU 2021

 • PROWADZENIE CIĘĆ ODNOWIENIOWYCH (RĘBNIE) W ŚWIETLE ZACHODZĄCYCH ZMIAN SPOŁECZNO-ŚRODOWISKOWYCH

ZG SITLiD UPRZEJMIE INFORMUJE O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA:

 • DLA AUDYTORÓW GOSPODARKI LEŚNEJ W SYSTEMIE PEFC,
 • DLA AUDYTORÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW POCHODZENIA LEŚNEGO (PEFC CoC).

Szkolenia zostaną zorganizowane przy uczestnictwie minimum 20 osób.
Koszt szkolenia jest uzależniony od liczby zgłoszonych uczestników.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt telefoniczny:

607 307 949 lub e-mail: a.staniszewska@ibles.waw.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!