Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Działalność


Witamy na stronie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Jesteśmy organizacją propagującą rozwój nowoczesnej myśli leśnej, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzowaniem w społeczeństwie wiedzy z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.  Organizujemy szkolenia zawodowe, sympozja, wykłady. Prowadzimy także działalność  wydawniczą.