Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Publikacje książkowe


Publikacje książkowe wydane przez SITLiD, będące w sprzedaży:

Wielojęzyczny słownik terminów leśnych i drzewnych. Zawiera ok.9000 haseł w pięciu wersjach językowych cena 64,80 zł
Poradnik dla Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Parków Narodowych, Państwowej Straży Rybackiej i Straży Leśnej. Publikacja adresowana przede wszystkim do funkcjonariuszy różnego rodzaju straży, do których należy bezpośrednie egzekwowanie prawa. Rok wydania 1999. cena 10,80 zł
Kto jest kim w leśnictwie – publikacja o charakterze informacyjnym prezentująca specjalistów oraz jednostki działające w obszarze leśnictwa i drzewnictwa. Rok wydania 1999 cena 10,80 zł
Słownik Biograficzny Leśników i Drzewiarzy Polskich – zeszyt I nakład wyczerpany
Słownik Biograficzny Leśników i Drzewiarzy Polskich – zeszyt II cena 10,80 zł
Słownik Biograficzny Leśników i Drzewiarzy Polskich – zeszyt III cena 10,80 zł
Słownik Biograficzny Leśników i Drzewiarzy Polskich – zeszyt IV cena 10,80 zł
Słownik Biograficzny Leśników i Drzewiarzy Polskich – zeszyt V cena 35,96 zł
Leksykon działaczy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. cena 43,20 zł

Podane ceny są cenami brutto.

Wszystkie wymienione wyżej publikacje można nabyć w Biurze Zarządu Głównego SITLiD w Warszawie przy ul. Czackiego 3/ 5, pok.307, zamówić telefonicznie lub droga elektroniczną.

Przy zamówieniach prosimy o podanie danych koniecznych do wystawienia faktury (imię i nazwisko/ nazwa instytucji, adres, nr. NIP).
Zamówienia tel. kom 607 307 949, lub e-mail: a.staniszewska@ibles.waw.pl