Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Wydawnictwa


Działalność wydawnicza SITLiD, skierowana do leśników i drzewiarzy, obejmuje wydawnictwa książkowe, miesięcznik „Przemysł Drzewny” oraz wydawane sukcesywnie w ciągu roku zeszyty „Biblioteczki Leśniczego” i  „Postępów Techniki w Leśnictwie”.

Publikacje książkowe można nabyć w biurze ZG SITLiD  w Warszawie ul. Czackiego 3/5 lub zamówić: tel./fax 22 828 27 24; e-mail:a.staniszewska@ibles.waw.pl

Przy zamówieniach prosimy o podanie danych do wystawienia faktury: nazwa instytucji / imię i nazwisko (w przypadku osoby prywatnej), adres,  nr. NIP .