Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Współpraca z zagranicą


W 1957 r. SITLiD rozpoczął dwustronną wymianę inżynierów i techników leśnictwa i drzewnictwa ze stowarzyszeniami krajów tzw. obozu państw socjalistycznych oraz brał udział w wielu międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych.
Począwszy od końca lat siedemdziesiątych SITLiD rozpoczyna współpracę z zachodnimi organizacjami międzynarodowymi oraz stowarzyszeniami krajów Europy Zachodniej. W roku 1979 Stowarzyszenie organizuje pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ międzynarodowe sympozjum meblarskie i bierze udział w VIII Kongresie Europejskiej Unii Leśników we Freiburgu jako obserwator. W 1978 r. pod auspicjami FAO zorganizowano seminarium na temat wypadkowości w leśnictwie z udziałem 7 krajów zachodnich.
Rozpoczyna się również wieloraka współpraca dwustronna ze stowarzyszeniami leśników i drzewiarzy krajów zachodnich, takich jak Anglia, Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Szwecja, Norwegia i wiele innych. Formy współpracy były różnorodne. Wyjazdy stażowe, udział w konferencjach i sympozjach, w zjazdach stowarzyszeń zagranicznych, udział w targach oraz w imprezach sportowych.

Od 2002 roku polscy leśnicy i drzewiarze biorą udział w Europejskich Zawodach Leśników w Biathlonie (EFNS). W zawodach zorganizowanych w dniach 21 – 26 lutego 2005 r., na Białorusi, udział wzięło 23 reprezentantów Polski zdobywając godne lokaty. W 2006r. zawody odbywały się w Sarajewie jednak bez udziału leśników polskich. W 2007 r. w Brusson, we Włoszech Polskę reprezentowało siedmiu leśników.

Kolejne zawody to:

 • 2002 r. Ramsau am Dachstein, Austria – 5 leśników
 • 2003 r. Goms, szwajcaria – 7 leśników
 • 2004 r. Pralognan, Francja – 7 leśników
 • 2005 r. Raubiczi, Białoruś – 23 leśników
 • 2006 r. Sarajewo, Bośnia i Hercegowina – polscy leśnicy nie brali udziału w zawodach
 • 2007 r. Brusson, Włochy – 7 leśników
 • 2008 r. Oberwiesethal, Niemcy – 25 leśników
 • 2009 r. Donovaly, Słowacja – 25 leśników
 • 2010 r. Ramsau,Austria – 2 leśników
 • 2011 r. Oestersund, Szwecja – 8 leśników
 • 2012 r. Todtnau, Niemcy – 11 leśników
 • 2013 r. Delnice, Chorwacja – 24 leśników
 • 2014 r. Kontiolahti, Finlandia – 28 leśników
 • 2015 r. Lenzerheide, Szwajcaria – 26 leśników
 • 2016 r. Oslo-Holmenkollen, Norwegia – 24 leśników
 • 2017 r. Madona, Łotwa – polscy leśnicy nie brali udziału w zawodach
 • 2018 r. Anterselwa, Włochy – 24 leśników
 • 2019 r. Arberland, Niemcy – 33 leśników
 • 2020 r. Duszniki, Polska – 49 leśników

EUROPEJSKA UNIA LEŚNIKÓW (UEF)

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca SITLiD z Europejską Unią Leśników (UEF), organizacja powstałą i działającą w ramach 20 krajów z całej Europy. SITLiD jako jedyna organizacja, wówczas, z krajów socjalistycznych – był zapraszany w charakterze obserwatora na kolejne kongresy Unii (1979 – Freiburg, 1982 – Edynburg, 1985 – Ateny). W 1988 roku na IX Kongresie w Nancy SITLiD został pełnoprawnym członkiem UEF.
Przedstawiciele SITLiD od początku brali czynny udział w pracach UEF. W 1992 r. na Kongresie w Rzymie wiceprezydentem UEF został dyrektor generalny LP dr inż. Jerzy Smykała, wice przewodniczący ZG SITLiD.
W latach 1998-2005 prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz – Przewodniczący ZG SIYLiD, został dwukrotnie wybrany na Prezydenta UEF (1998 Pukaharju, Finlandia, 2001 – Pitesti, Rumunia). W latach 2005-2013 funkcję wiceprezydenta UEF sprawował mgr inż. Piotr Grygier, ówczesny dyrektor Regionalknaj Dyrekcji LP w Poznaniu. Na XVIII Kongresie UEF (Saariselka, Finlandia) jednym z trzeczh wicerezydentów UEF został mgr inż. Tomasz Markiewicz, dryektor RDLP w Poznaniu, członek ZG SITLiD.

Polska dwukrotnie była organizatorem kongresu UEF – 1995 Gdańsk, 2009 – Jedlnia -Letnisko oraz posiedzeń Rady Wykonawczej UEF – 2002 Puszczykowo, 2015 Jaszowiec, Puszczykowo 2020.

XX Kongres Europejskiej Unii Leśników (UEF)

W dniach 30.09 – 2.10. 2021 w Chartres we Francji odbył się XX Kongres Europejskiej Unii Leśników https://european-foresters.eu/meetings/congresses

SITLiD reprezentował dr inż. Andrzej Kundzewicz. Podczas Kongresu wybrano władze UEF na kolejną kadencję – skład Prezydium UEF https://european-foresters.eu/uef-management

Aktywność UEF:
Poprzez uczestnictwo swoich przedstawicieli w ramach Advisory Group on Forestry and Cork oraz Forestry-Based Industry Advisory Committee (działające przy Komisji Europejskiej) a także w Grupie Ekspertów MCPFE, UEF przedstawia swoje stanowisko w różnych kwestiach dotyczących szeroko rozumianego leśnictwa i jego otoczenia. Można się z tymi dokumentami zapoznać na stronie internetowej UEF www.european-foresters.eu w zakładce Documents.

Prezydium UEF wydaje corocznie po kilka tzw. listów od prezydium (Presidency letter), w których krótko opisuje się ostatnie wydarzenia, w jakich brali udział członkowie Prezydium. Listy te są także dostępne na w/w stronie internetowej.

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ DLA STUDENTÓW LEŚNICTWA

UWAGA: Od kilku lat UEF wspiera organizowane przez leśników z landu Rheinland-Pfalz (Niemcy) obozy dla młodych adeptów leśnictwa z Europy. Obozy te cieszą się dużym zainteresowaniem gdyż umożliwiają poznanie pięknego kraju Nadrenii, jego gospodarki leśnej, historii a zwłaszcza dają okazję poznania nowych kolegów – leśników.

Wszystkich chętnych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zarządem Głównym SITLiD, gdyż warunkiem zakwalifikowania na obóz jest pozytywna opinia naszego Stowarzyszenia.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)

UEF wraz z kilkoma innymi organizacjami europejskimi (m.in. Eustafor, CEPI, ENFE, CEPF) sektora leśnego aktywnie uczestniczy w lobbowaniu na rzecz leśnictwa w toczącym się procesie tworzenia założeń do nowej Wspólnej Polityki Rolnej od 2013 roku. Dotychczasowe prace Komisji Europejskiej nie są optymistyczne z punktu widzenia potrzeb leśnictwa europejskiego. Gospodarka leśna jest ciągle marginalizowana i niedoceniana w rozwoju obszarów wiejskich.