Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Postępy Techniki w Leśnictwie


Pismo ukazuje się od 1958 roku, początkowo pod nazwą Postępy Techniki Leśnej Za Granicą, a od numeru 12 (1967 rok) do chwili obecnej jako Postępy Techniki w Leśnictwie. Celem pisma, od momentu jego powstania, jest informowanie czytelników o nowoczesnych technikach i technologiach stosowanych w leśnictwie a także prezentacja szeroko rozumianej problematyki związanej z gospodarką leśną.

Treść zamieszczonych artykułów jest wyrazem poglądów prezentowanych przez Autorów

„Postępy Techniki w Leśnictwie” rekomendowane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych jako publikacja do celów szkoleniowych kadry leśnej

2022

nr 154 – Zagospodarowanie lasu na przykładzie RDLP w Katowicach

nr 155 – Zagospodarowanie lasu wokół dużych ośrodków miejskich

nr 156 – Genetyczne uwarunkowania prowadzenia i wykorzystania leśnej bazy nasiennej

nr 157 – Kierunki rozwoju nowoczesnej ochrony lasu

2021

nr 150 – Zagospodarowanie lasu na przykładzie RDLP w Szczecinku

nr 151 – Klęski żywiołowe w lasach: skutki społeczne i ekopnomiczne

nr 152 – Sudety – 40 lat po klęsce

nr 153 – Zmiany klimatu a zachowania organizmów uznanych za szkodliwe w lesie