Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Postępy Techniki w Leśnictwie


Pismo ukazuje się od 1958 roku, początkowo pod nazwą Postępy Techniki Leśnej Za Granicą, a od numeru 12 (1967 rok) do chwili obecnej jako Postępy Techniki w Leśnictwie. Celem pisma, od momentu jego powstania, jest informowanie czytelników o nowoczesnych technikach i technologiach stosowanych w leśnictwie a także prezentacja szeroko rozumianej problematyki związanej z gospodarką leśną.

Treść zamieszczonych artykułów jest wyrazem poglądów prezentowanych przez Autorów

„Postępy Techniki w Leśnictwie” rekomendowane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych jako publikacja do celów szkoleniowych kadry leśnej