Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Struktura SITLID Władze stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia

Najwyższą władzą SITLiD jest Krajowy Zjazd Delegatów. Władzą wykonawczą jest Zarząd Główny, który ze swego składu wyłania Prezydium ZG SITLiD. Do władz naczelnych należą również: Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sad Koleżeński i Główny Rzecznik Dyscyplinarny.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
Zarząd Główny powołuje sekcje branżowe, komisje problemowe, komitety, rady programowe i inne zespoły zgodnie z potrzebą i unormowaniem statutowym.sitl-1
W dniu 26.09.2014r. XXII Krajowy Zjazd Delegatów SITLiD wybrał władze Stowarzyszenia na nową kadencję na lata 2014-2018 oraz wytyczył kierunki działania Stowarzyszenia, ujete we wnioskach z XXII Krajowego Zjazdu Delegatów SITLiD.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fot. Waldemar Gil

Pełny skład Zarządu