Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Indeks biograficzny leśników zasłużonych w walce o niepodległość Polski


Oddział SITLiD w Gdańsku wspólnie z Fundacją Pomocy i Więzi Polskiej “Kresy RP” zaangażowany jest w realizacje wieloletniego projektu dokumentującego zasługi leśników polskich w walce o niepodległość Polski. W imieniu ZO SITLiD w Gdańsku zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.bazalesnikow.pl oraz o włączenie się do dalszej jego realizacji.

Więcej informacji: