Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Wofl Expedition 2020


Już po raz siedemnasty studenci i naukowcy z warszawskiej SGGW organizują Wolf Expedition, czyli „warsztaty nad wilkiem”. Najnowsza edycja tej bieszczadzkiej przygody odbędzie się w terminie 15-22 lutego 2020 r. To właśnie w Bieszczadach żyje największa w Europie populacja wilków. Głównym celem tych warsztatów jest szkolenie z metod określania liczebności wilka (Canis lupus L.) na podstawie liczby tropów oraz śladów (np. odchodów i ofiar) pozostawianych przez wilki na badanym terenie. Uczestnikami będą studenci z trzech największych wydziałów leśnych w Polsce: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także pracownicy Lasów Państwowych. Głównym organizatorem całego przedsięwzięcia są Koło Naukowe Leśników wraz z Kołem Młodych SITLID działającym przy Wydziale Leśnym SGGW.

Sponsorzy tegorocznej edycji to:

PGL Lasy Państwowe

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej