Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Wofl Expedition 2022


W tym roku odbędzie się 19. edycja Wolf Expedition. Z powodów pandemicznych zorganizowana zostanie w formie zdalnej. Zaplanowano serię wykładów na platformie MS Teams. Będą one dotyczyły: wilka oraz innych drapieżników (Adam Gełdon), ich roli w ekosystemie (prof. Henryk Okarma, Hubert Fedyń) oraz sposobie liczenia zwierzyny (dr Stanisław Pagacz). Aby poczuć namiastkę górskich klimatów jeden z wykładów zabierze uczestników w Dolinę Górnego Sanu (dr Edward Marszałek).

Szczegółowy harmonogram

Partnerzy tegorocznej edycji to:

PGL Lasy Państwowe

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Patronat medialny Brać Łowiecka