Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Wofl Expedition 2023


W dniach od 11 do 18 lutego 2023 na terenie pięciu bieszczadzkich nadleśnictw: Baligród, Cisna, Komańcza, Lutowiska i Stuposiany (RDLP w Krośnie) odbyły się XX warsztaty Wolf Expedition. Po dwóch latach zdalnego „tropienia” mogliśmy znów przemierzać Bieszczady! W tegorocznej edycji wzięło udział 21 osób, wśród nich studenci i pracownicy wydziałów leśnych z Warszawy i Lublina a także absolwenci leśnictwa oraz miłośnicy przyrody. Celem wyjazdu było szkolenie z metod określania liczebności dużych drapieżników na podstawie tropów oraz śladów (np. odchodów i ofiar) pozostawianych na badanym terenie. Szczególny nacisk położony został na naukę inwentaryzacji wilka, ale zarówno niedźwiedzie jak
i rysie oraz żbiki również brano pod uwagę.

Poza częścią terenową warsztaty codzienni odwiedzał jeden prelegent aby porozmawiać na różne tematy. W poniedziałek swój wykład „Co student powinien wiedzieć o wilkach” wygłosił dr hab. Roman Gula
z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Drugiego wieczora wykładowego odwiedził nas
dr Edward Marszałek z RDLP w Krośnie opowiadając o leśnikach w Bieszczadach. W środę gościliśmy Kazimierza Nóżkę z Nadleśnictwa Baligród i mogliśmy posłuchać o pracy leśników w górach. W czwartek posłuchaliśmy wykładu Huberta Fedynia (RDOŚ w Rzeszowie) na temat powstawania i szacowania szkód powodowanych przez zwierzęta prawnie chronione.

W ciągu dnia przemierzaliśmy bezkres bieszczadzkich lasów i zapisywaliśmy informacje o śladach bytności drapieżników oraz ich ofiar. Zbiór danych odbywał się na wcześniej wyznaczonych transektach w grupach 4-5 osobowych, przy użyciu aplikacji mobilnej tMap, którą przygotowała i udostępniła firma Taxus IT. Duża pokrywa śnieżna (miejscami sięgająca pasa) nie ułatwiała przemieszczania się, ale jednocześnie była odskocznią od bezśnieżnych zim ostatnich lat. W czasie Wolf Expedition widziano żubry i żbiki oraz mnóstwo tropów wszelakich zwierząt od wilków po wiewiórki. Wszystkie te spotkania wzbudziły wiele emocji i na pewno zostaną zapamiętane na długo. Poza badaniami obóz dał możliwość poznania niezwykłych ludzi i nawiązania cennych kontaktów. Obóz organizowało Koło Młodych SITLiD działające przy Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, będące sekcją Koła Naukowego Leśników.

Współorganizatorem warsztatów były Lasy Państwowe (www.lasy.gov.pl).

Do zobaczenia za rok!

Wojciech Kędziora (opiekun KM SITLiD)

Partnerzy tegorocznej edycji to:

PGL Lasy Państwowe

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej