Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Wofl Expedition 2024


W dniach 10.-17. 02. 2024 r. członkowie i sympatycy Koła Młodych SITLiD działającego przy Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie uczestniczyli w 21. edycji warsztatów z zimowych tropień dużych drapieżników pod nazwą Wolf Expedition. Jak co roku przemierzali tereny pięciu bieszczadzkich nadleśnictw: Baligrodu, Cisnej, Komańczy, Lutowisk i Stuposian (RDLP w Krośnie). W tegorocznej edycji wzięło udział 26 osób, wśród nich studenci leśnictwa z Warszawy i Olsztyna oraz absolwenci Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie i Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie. Celem wyjazdu było szkolenie z metod określania liczebności dużych drapieżników na podstawie tropów oraz śladów (np. odchodów i ofiar) pozostawianych przez drapieżniki na terenie objętym badaniami. Szczególny nacisk położony został na naukę inwentaryzacji wilków, niedźwiedzi i rysiów; brano również pod uwagę żbiki.

Oprócz tropień w terenie uczestnicy mieli okazję usłyszeć kilka ciekawych wykładów. Pan dr Wojciech Krukar (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Zakład Turystyki i Rekreacji) opowiedział o nazewnictwie w Bieszczadach, pan dr Edward Marszałek (rzecznik prasowy RDLP w Krośnie) opowiedział o ludziach bieszczadzkiego lasu. Kolejnym prelegentem był pan Hubert Fedyń (RDOŚ w Rzeszowie), który przekazał uczestnikom warsztatów swoją widzę na temat postępowania przy zabezpieczaniu osób i mienia przed zwierzętami objętymi ochroną (m.in. niedźwiedziami, wilkami, żubrami). Niezwykle ciekawe było spotkanie ze znanym bajarzem bieszczadzkim, panem Kazimierzem Nóżką z Nadleśnictwa Baligród, który w zajmujący sposób opowiedział o pracy leśników w górach.

Zbiór danych odbywał się na wcześniej wyznaczonych transektach w grupach 4-5-osobowych, przy użyciu aplikacji mobilnej tMap, którą przygotowała i udostępniła firma Taxus IT. W czasie Wolf Expedition zaobserwowano różne zwierzęta, ale największą radość sprawiła uczestnikom możliwość obserwacji watahy 8 wilków w Balnicy. Udało się również znaleźć parę jelenich zrzutów o znacznych rozmiarach. Poza badaniami obóz dał możliwość poznania niezwykłych ludzi i nawiązania cennych kontaktów.

Obóz organizowało Koło Młodych SITLiD działające przy Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, będące sekcją Koła Naukowego Leśników. Partnerem warsztatów były Lasy Państwowe (www.lasy.gov.pl).

Uczestnicy i organizatorzy składają podziękowanie panu Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych za patronat i wsparcie, pani Dziekan Wydziału Leśnego SGGW – prof. dr hab. Marcie Aleksandrowicz-Trzcińskiej oraz panu Dyrektorowi Instytutu Nauk Leśnych SGGW – dr. hab. Romanowi Wójcikowi, prof. SGGW, za objęcie warsztatów Wolf Expedytion 2024 patronatem honorowym oraz  Braci Łowieckiej za patronat medialny.

Do zobaczenia za rok!

dr inż. Wojciech Kędziora (opiekun KM SITLiD)

inż. Aleksandra Galicka (organizator warsztatów)

Współorganizatorem warsztatów były Lasy Państwowe (www.lasy.gov.pl).

Partnerzy tegorocznej edycji to:

PGL Lasy Państwowe