Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Witamy na stronie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa


Jesteśmy organizacją propagującą rozwój nowoczesnej myśli leśnej, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzowaniem w społeczeństwie wiedzy z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska. Organizujemy szkolenia zawodowe, sympozja, wykłady. Prowadzimy także działalność wydawniczą.

Najnowsze Wydarzenia


Zobacz informacje o oddziałach SITLiD

Konkurs


Konkurs "Mój Las" organizowany jest przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.