Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Białystok


Przewodniczący: Dawid Iwaniuk
Wiceprzewodniczacy: Marek Taradejna, Dariusz Godlewski, Piotr Gołembiewski
Sekretarz: Adam Kiczuk

Adres: Dom Technika FSNT NOT w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok
Telefon: 85 744 31 00
Fax: 85 742 12 12