Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

[:pl]Kraków[:]


Przewodniczący: Waldemar Gil, Honorowy Przewodniczący ZO: Kazimierz Gądek
Wiceprzewodniczacy: Krzysztof Przybyła, Szczepan Rusiński
Sekretarz: Jolanta Żuchowska
Skarbnik: Wojciech Ząbecki

Adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków
Telefon: 12 633 54 33
Fax: 12 633 13 51