Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Kraków


Przewodniczący: Szczepan Rusiński, Honorowy Przewodniczący ZO Kazimierz Gądek
Wiceprzewodniczacy: Mariusz Bartosiewicz
Sekretarz: Jolanta Żuchowska

Adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków
Telefon: 12 633 54 33
Fax: 12 633 13 51