Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Szczecinek


Przewodniczący: Paweł Nowakowski, Honorowy Przewodniczący Oddziału SITLiD w Szczecinku Jerzy Pilzek
Wiceprzewodniczacy: Bartłomiej Troczyński
Skarbnik: Paweł Trepka

Adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
Telefon: Przewodniczący ZO SITLiD w Szczecinku Paweł Nowakowski tel. kom. 668 48 02 42