Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Katowice


Przewodniczący: Waleria Kosman
Wiceprzewodniczacy: Bożena Kawecka, Grzegorz Skrobek
Sekretarz: Wojciech Jaroń
Skarbnik: Wojciech Kohut

Adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
ul. Św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice
Telefon: Przewodnicząca ZO SITLiD w Katowicach Waleria Kosman tel. kom. 602 730 340