Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

[:pl]Katowice[:]


Przewodniczący: Waleria Kosman
Wiceprzewodniczacy: Bożena Kawecka, Jan Słowik, Ryszard Kocieliński
Sekretarz: Grzegorz Skrobek
Skarbnik: Adam Światłoń

Adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
ul. Św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice
Telefon: (32) 251 72 51
Fax: (32) 251 17 39