Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Olsztyn


Przewodniczący: Sebastian Smoluk
Wiceprzewodniczacy: Jan Karetko, Włodzimierz Serwiński
Sekretarz: Małgorzata Butkiewicz
Skarbnik: Agata Klewiado

Adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
ul. Kościuszki 46/48, 10-959 Olsztyn

Telefon: 89 527 05 09
Fax: 89 527 05 09

Przejdź do strony www