Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Warszawa


Przewodniczący: Artur Dawidziuk
Wiceprzewodniczacy: Jacek Sagan, Paweł Kozakiewicz
Sekretarz: Patrycja Zatoń
Skarbnik: Sylwia Gołasiewicz

Adres: Dom Technika FSNT NOT w Warszawie
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Telefon: 22 826 74 58
Fax: 22 826 74 58