Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

[:pl]Warszawa[:]


Przewodniczący: Marcin Gołębiowski
Wiceprzewodniczacy: Jacek Sagan, Paweł Kozakiewicz, Artur Dawidziuk
Sekretarz: Teresa Wierzbicka
Skarbnik: Karolina Moneta

Adres: Dom Technika FSNT NOT w Warszawie
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Telefon: 22 826 74 58
Fax: 22 826 74 58