Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Siedlce


Przewodniczący: Janusz Szerszeń
Wiceprzewodniczacy: Piotr Serafin, Adam Mróz
Sekretarz: Adam Mróz

Adres: Nadleśnictwo Siedlce
ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce

Telefon: (25) 632 84 31, 632 84 32
Fax: (25) 632 59 57, 632 49 60