Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Bydgoszcz


Przewodniczący: Waldemar Wencel
Wiceprzewodniczacy: Jakub Siedlecki
Sekretarz: Małgorzata Kletkiewicz
Skarbnik: Rafał Pruss

Adres: Dom Technika FSNT NOT w Bydgoszczy
ul. Bolesława Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
Telefon: 52 349 38 40
Fax: 52 349 38 40