Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Kalisz


Przewodniczący: Joanna Zalejska-Niczyporuk
Wiceprzewodniczacy: Michał Matłoka

Adres: Dom Technika FSNT NOT w Kaliszu
ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz
Telefon: (62) 757 69 53
Fax: (62) 757 79 67

Wydarzenia:

Konferencja „Lasy w Polsce dostępne dla każdego” w Kaliszu
W Leśnym Centrum Edukacyjnym „Las Winiarski” w Nadleśnictwie Kalisz (RDLP Poznań), 2 czerwca 2011 r., odbyła się konferencja „Międzynarodowy Rok Lasów, lasy w Polsce dostępne dla każdego – udostępnienie lasów w obrębie Miasta Kalisza na przykładzie Nadleśnictwa Kalisz”. Organizatorami spotkania byli Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Kaliszu oraz Nadleśnictwo Kalisz.
Wiosenny termin konferencji został wybrany nieprzypadkowo, gdyż wiązał się z corocznymi obchodami Dnia Leśnictwa i Drzewnictwa.
W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Oddziału SITLiD w Kaliszu, kół zakładowych przy nadleśnictwach i zakładach drzewnych,koła terenowego, zaproszeni goście oraz ośmioosobowa grupa leśników niemieckich z Nadrenii-Palatynatu należących do BDF.
Program uroczystości był ciekawy i różnorodny. Konferencję otworzył Wiesław Chojnacki, nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz. Przywitał wszystkich uczestników i zachęcił do zwiedzania leśnego centrum oraz izby edukacyjnej mieszczącej się przy leśniczówce Leśnictwa Winiary. Po wystąpieniach zaproszonych gości: Janusza Pęcherza, prezydenta Miasta Kalisza oraz Krzysztofa Chojnackiego, naczelnika ds. organizacji i kadr w RDLP w Poznaniu, referat na temat udostępniania lasów dla społeczności miejskiej wygłosił Mirosław Niczyporuk – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz.
Po referacie podsumowano konkurs skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej, organizowany przez Zarząd Oddziału SITLiD w Kaliszu od 1978 r., pn.: „Las i jego użytkowanie, a środowisko naturalne człowieka”. Nagrody laureatom konkursu wręczyli Stanisław Zalejski, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SITLiD w Warszawie oraz Benedykt Roźmiarek, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Wręczono również dwie złote i cztery srebrne odznaki Stowarzyszenia, przyznane przez Prezydium ZG SITLiD
Na zakończenie, na terenie leśnego centrum „Las Winiarski” posadzono „Cisa Benedyktyńskiego” – sadzonkę poświęconą przez papieża Benedykta XVI.
Całe wydarzenie okraszone było występami dzieci i młodzieży.
Przedszkolaczki z Sierzchowa zaprezentowały pogodny i kolorowy spektakl pt. „Las i jego mieszkańcy”.
Odbył się również koncert w wykonaniu zespołu wokalno-artystycznego Piano Song z Kalisza.