Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

[:pl]Szczecin[:]


Przewodniczący: Jerzy Data
Wiceprzewodniczacy: Jacek Gid, Wiesław Rymszewicz, Tomasz Kalembkiewicz,
Sekretarz: Janina Pięciak
Skarbnik: Marek Szczerba

Adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
ul. Słowackiego 2, 70-965 Szczecin

Telefon: 91 432 87 00
Fax: 91 422 53 19