Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Szczecin


Przewodniczący: Jacek Gid
Wiceprzewodniczacy: Sławomir Borzyszkowski, Grzegorz Jankowski, Tomasz Kalembkiewicz
Sekretarz: Marek Szczerba
Skarbnik: Małgorzata Hapnik-Ciechalska

Adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
ul. Słowackiego 2, 70-965 Szczecin

Telefon: 91 432 87 00
Fax: 91 422 53 19