Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Poznań


Przewodniczący: Tadeusz Konieczny, Honorowy Przewodniczący Oddziału SITLiD w Poznaniu Stanisław Dzięgielewski
Wiceprzewodniczacy: Maria Szeląg, Andrzej Czerniak, Karol Łabęda
Sekretarz: Hubert Marciniak
Skarbnik: Stefan Raszewski

Adres: Dom Technika FSNT NOT w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 5/9,
61-712 Poznań
Kontakt:
Przewodniczący ZO SITLiD w Poznaniu - Tadeusz Konieczny - tel.600 022 203
Wiceprzewodniczący ZO SITLiD w Poznaniu - Karol Łabęda - tel. 510 109 936
Sekretarz Oddziału SITLiD w Poznaniu - Hubert Marciniak - tel. 609 509 384


Przejdź do strony www