Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

[:pl]Poznań[:]


Przewodniczący: Tadeusz Konieczny, Honorowy Przewodniczący Oddziału SITLiD w Poznaniu Stanisław Dzięgielewski
Wiceprzewodniczacy: Maria Szeląg, Andrzej Czerniak, Karol Łabęda
Sekretarz: Adrianna Senger
Skarbnik: Mieczysław Kasprzyk

Adres: Dom Technika FSNT NOT w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

Telefon: 61 853 68 05 w. 376
Fax: 61 853 64 90

Przejdź do strony www