Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Gdańsk


Przewodniczący: Marcin Naderza
Wiceprzewodniczacy: Sławomir Kuliński, Janusz Mikoś, Jacek Szulc
Sekretarz: Joanna Hoppe-Kowalska
Skarbnik: Jarosław Pawlikowski

Adres: Dom Technika FSNT NOT w Gdańsku
ul. Rajska 6, 80-085 Gdańsk
Adres do korespondencji: Nadleśnictwo Wejherowo
ul. Sobieskiego 247B
84-200 Wejherowo
tel 58 672 98 01
E-mail: sitlid@gdansk.lasy.gov.pl

Przejdź do strony www