Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

[:pl]Gdańsk[:]


Przewodniczący: Janusz Mikoś
Wiceprzewodniczacy: Marcin Naderza, Sławomir Kuliński
Sekretarz: Joanna Hoppe-Kowalska
Skarbnik: Jarosław Pawlikowski

Adres: Dom Technika FSNT NOT w Gdańsku
ul. Rajska 6, 80-085 Gdańsk
Adres do korespondencji: Nadleśnictwo Wejherowo
ul. Sobieskiego 247B
84-200 Wejherowo
tel 58 672 98 01
Telefon: joanna.kowalska@gdansk.lasy.gov.pl