Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Krosno


Przewodniczący: Bartłomiej Peret
Wiceprzewodniczacy: Michał Szczerbicki, Teodor Furs
Sekretarz: Piotr Filipczak
Skarbnik: Paweł Biernacki

Adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno
Telefon: 13 436 44 51
Fax: 13 436 43 01

Przejdź do strony www