Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Wrocław


Przewodniczący: Wojciech Mazur
Wiceprzewodniczacy: Jarosław Góral, Nikodem Strzelecki
Sekretarz: Jerzy Ślusarczyk
Skarbnik: Alina Sudoł-Kornalewicz

Adres: Dom Technika FSNT NOT we Wrocławiu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

Telefon: (71) 343 70 31 w. 147
Fax: (71) 344 67 16

Przejdź do strony www