Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Wrocław


Przewodniczący: Wojciech Mazur
Wiceprzewodniczacy: Jerzy Zemlik
Sekretarz: Karolina Moneta
Skarbnik: Marek Przygodzki

Adres: Dom Technika FSNT NOT we Wrocławiu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

Telefon: (71) 343 70 31 w. 147
Fax: (71) 344 67 16
E-mail: sitlid.wroclaw@gmail.com; przewodniczacy@sitlid-wroclaw.com; sekretarz@sitlid-wroclaw.com

Przejdź do strony www