Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Lublin


Przewodniczący: Sławomir Kuśmierz
Wiceprzewodniczacy: Ewa Flis-Martyniuk, Michał Jarosz
Sekretarz: Wojciech Smyk

Adres: Dom Technika FSNT NOT w Lublinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin
Telefon: (81) 532 65 40
Fax: (81) 532 27 38