Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Radom


Przewodniczący: Jerzy Zawadzki
Wiceprzewodniczacy: Barbara Jarząbek, Włodzimierz Cedzyński
Sekretarz: Czesław Korycki
Skarbnik: Wojciech Grad

Adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

Telefon: (48) 362 81 71