Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Łódź


Przewodniczący: Sławomir Lipski
Wiceprzewodniczacy: Bożena Bednarek, Grzegorz Wasilewski, Adam Pewniak
Sekretarz: Aleksandra Kulis
Skarbnik: Sylwester Kopacz

Adres: Dom Technika FSNT NOT w Łodzi
Plac Komuny Paryskiej 5a,
90-007 Łódź
Kontakt:
Przewodniczący ZO SITLiD w Łodzi - Sławomir Lipski – tel. 606 645 017; e-mail. sitlid.lodz@gmail.com
Wiceprzewodnicząca ZO SITLiD w Łodzi - Bożena Bednarek – tel. 697 723 290
Wiceprzewodniczący ZO SITLiD w Łodzi - Adam Pewniak - tel. 606 796 485
Wiceprzewodniczący ZO SITLiD w Łodzi - Grzegorz Wasilewski tel. 46 8749031 wew. 22
Sekretarz Oddziału SITLiD w Łodzi - Aleksandra Kulis – tel. 507 097 589; email: kulis.aleksandra@gmail.com
Skarbnik Oddziału SITLiD w Łodzi - Sylwester Kopacz – tel. 602 470 673

Przejdź do strony www