Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

[:pl]Zielona Góra[:]


Przewodniczący: Jacek Śliwiński
Wiceprzewodniczacy: Marta Wiler, Eugeniusz Kiełczawa
Sekretarz: Grzegorz Kołodziej
Skarbnik: Przemysław Kozłowski

Adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
ul. Kazimierza Wielkiego 24 a, 65-950 Zielona Góra

Telefon: 68 325 44 51
Fax: 68 325 36 30

Przejdź do strony www