Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Zielona Góra


Przewodniczący: Jacek Śliwiński
Wiceprzewodniczacy: Marta Wiler, Eugeniusz Kiełczawa
Sekretarz: Grzegorz Kołodziej
Skarbnik: Przemysław Kozłowski

Adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
ul. Kazimierza Wielkiego 24 a,
65-950 Zielona Góra
Kontakt:
Przewodniczący ZO SITLiD w Zielonej Górze - Jacek Śliwiński - tel. 661 123 468
Sekretarz Oddziału SITLiD w Zielonej Górze - Grzegorz Kołodziej - tel. 533 383 370

Przejdź do strony www